msvkovare.rumburk

nacházíte se: úvod > Roční plán akcí

Roční plán akcí

 3.7.2 Plán akcí pro děti na školní rok 2013/14

(všechny termíny budou upřesněny týden před akcí a budou vyvěšeny na dveřích třídy)

 
 Září, říjen

 

  Adaptační program pro nové děti – celé září
 
  Divadelní představení v MŠ nebo DK dle aktuální nabídky
    Fotografování dětí 18.10.2013

 

   
Listopad, prosinec                                                                    

 

Předplavecký výcvik od              
Mikulášská besídka pro děti       
Vánoční besídka pro rodiče
Vánoční nadílka pod vánoční strom  
Divadelní představení v MŠ nebo DK dle aktuální nabídky
 

 

 
Leden, únor 

Návštěva budoucích školáků v 1.třídě ZŠ Jindřichov
Masopustní karneval a průvod
Předplavecký výcvik
Divadelní představení v MŠ nebo DK dle aktuální nabídky

 
 Březen, duben                                                                         

 Bezpečnostní týden – návštěva příslušníků policie ČR v MŠ + ukázka jejich práce, vystoupení psovodů
Velikonoční zajíček v MŠ
Čarodějničkové rejdění
 Eko vycházka
 Divadelní představení v MŠ nebo DK dle aktuální nabídky
 

 
Květen, červen                                                                       

 

Besídka pro maminky ke Dni matek
         Eko vycházka
Oslava MDD
Školní výlet
Divadelní představení v MŠ nebo DK dle aktuální nabídky
 Rozloučení se školáky
 Noc v MŠ pro budoucí školáky v poslední školní den

 

Další akce: V průběhu školního roku budou zařazovány ještě další akce, které budou průběžně do tohoto ročního plánu doplňovány a aktuálně datovány.